Bericht van de voorzitter - december

2020 gaat wat betreft het Bestuur COVS Nederland in als een lastig jaar. Besturen met de vele onzekerheden tijdens de COVID-19 pandemie is voor bijna allen erg lastig gebleken. Naast financiële en gezondheidsaspecten was vooral de onzekerheid over de toekomst van..... een heel groot thema.

Met de oplopende besmettingen en de laconieke houding ten grondslag zal het nog wel even duren voordat ons geliefde spelletje weer uitgeoefend zal worden. Al lijkt het erop dat het testen en de te ondernemen proeven die door de KNVB worden geïnitieerd wellicht een ander landschap gaan creëren. We wachten af.

De KNVB heeft voor voetbalverenigingen wederom een budget ingezet voor de komende maanden, ditmaal het stimuleringsbudget, zolang het budget beschikbaar is kunnen wij als COVS verenigingen hieraan meedoen. Een dezer dagen/weken krijgen de secretarissen van de scheidsrechtersverenigingen rechtstreeks een mail van de KNVB met de voorwaarden. Hou je mailbox in de gaten en dien vooral in.

Bestuurszijde:

In de komende weken waarin e.e.a. stil ligt is het een mooi moment voor reflectie. Hebben we dat gedaan wat we moesten/wilden? Is datgene bereikt wat we voor ogen hadden en afgesproken hebben. Wat hebben we dan afgesproken en is dat helder? Kunnen we nog verder met de toekomst en hoe moet/mag die er dan uit gaan zien? Waar staat arbitrage in 2023? Leidt de onbeperkte vrijwillige inzet (sommigen 40-60 uur per week) van bestuurders COVS Nederland tot het gewenste resultaat? Moeten we COVS vervangen door een andere naam? Staan de piketpalen op de juiste plek? Hoe zit het met diversiteit en verjongen? Ik ga in ieder geval eens hard nadenken over alles wat er tot nu toe in mijn periode als voorzitter de revue gepasseerd heeft. In de nieuwsbrief van januari/februari 2021 kom ik graag met passende antwoorden terug.

Het bestuur van COVS Nederland bedankt alle leden voor haar tomeloze inzet in 2020 en wenst jullie allen fijne kerstdagen, een gelukkig en bovenal gezond 2021 toe.

Ik vertrouw erop openheid te hebben betracht naar de achterban en voor vragen kunnen jullie mij altijd mailen. voorzitter@covs.nl

Wees vooral zuinig op jezelf en anderen.

Ron Sotthewes, Voorzitter COVS Nederland

Doelgroepen: