Bericht van de voorzitter - maart 2021

Resultaten onderzoek Mulier Instituut, Overleg KNVB, Spelregelwedstrijden, Ethiek, VVON

Resultaten onderzoek Mulier Instituut

Afgelopen week heeft het Bestuur COVS Nederland de resultaten ontvangen van het Mulier Instituut en dat met alle aangesloten scheidsrechtersverenigingen gedeeld. Het resultaat van het onderzoek geeft voldoende inzage en aanknopingspunten in de huidige problematiek en uitdagingen rond de arbitrage in Nederland.

In de komende week zal het bestuur zich buigen over de uitkomsten, maar ook over de te volgen aanpak. Het zou wenselijk zijn wanneer de lokale scheidsrechtersverenigingen op korte termijn bij elkaar aanschuiven en naast het bespreken van de uitkomsten een deelplan zouden schrijven. De “verouderde visie van het top down werken” door het Bestuur COVS Nederland is verleden tijd. De leden van de COVS hebben het voor het zeggen en het is goed wanneer het bestuur hiernaar luistert en de gezamenlijke resultaten bespreekt. Een en ander met samenvoeging van eerdere uitkomsten zoals tijdens de “rondjes langs de velden” en de heisessie van Bestuur COVS Nederland.

Daarna kan het Bestuur COVS Nederland aanschuiven bij de KNVB (e-mail reeds verzonden aan directie KNVB) en gezamenlijk plannen smeden voor de toekomst.

Overleg KNVB

Naast het onderzoek van het Mulier Instituut zijn er nog veel meer onderwerpen die aandacht behoeven en waar keihard aan gewerkt wordt, zoals:

  • De visie van de KNVB op arbitrage-ontwikkeling 2022-2026 waar COVS Nederland aan samenwerkt;
  • Afstemming Promotie/Degradatie regeling;
  • WBTR-vraagstuk (drie Bestuurders COVS Nederland nemen deel aan digitale bijeenkomst);
  • Project “Ons voetbal is van iedereen”: vraagteken waarom geen scheidsrechter of assistent vertegenwoordigd is in project tegen racisme/discriminatie. KNVB gaat in overleg met de commissie;
  • Mogelijkheden trainingsavond bij lokale COVS-scheidsrechtersverenigingen als onderdeel SO-III;
  • Enz.,enz.

Spelregelwedstrijden

Dick Visser- voorzitter LCS schreef het onderstaande:

Door de voortdurende beperkingen als gevolg van de Corona pandemie zijn er op dit moment praktisch geen verenigingsactiviteiten mogelijk en is het erg onzeker wanneer en in welke mate dit wel weer mogelijk zal zijn. Het is daarom vrijwel zeker dat de voor begin april geplande districtsfinales voor de spelregelteams moeten worden uitgesteld. Wanneer deze wel kunnen worden ingepland is nu nog niet te zeggen en daarom is het ook onzeker of de voor eind juni geplande landelijke finale wel kan doorgaan. Wellicht kunnen we pas in het nieuwe seizoen weer aan de slag en dan zal ook de landelijke finale moeten worden opgeschoven. Aangezien deze overdag gehouden wordt op een zaterdag, zal het niet meevallen een geschikt alternatief te vinden en zullen we in het geval dat juni niet mogelijk bijvoorbeeld moeten doorschuiven naar een zaterdag in de winterstop. De LCS zal de voorbereidingen voor de diverse spelregelwedstrijden (zowel voor de COVS-teams, als voor de Junioren-duo's = onder 23) gewoon afronden, zodat alles klaar ligt als we weer kunnen starten. Zodra er weer iets met redelijke waarschijnlijkheid te zeggen valt over de planning, zullen wij u verder informeren.

Ethiek

Het Bestuur COVS Nederland is van mening dat er gelegenheid moet zijn voor haar leden om ethische vraagstukken bij onafhankelijken neer te kunnen leggen. De vorming van een dergelijke commissie, die onafhankelijk van het bestuur dient te functioneren, neemt tijd in beslag en wordt intern besproken. Zodra we hier meer informatie over hebben informeren wij jullie.

VVON (Vereniging Van Oefenmeesters Nederland) bestaat 75 jaar

Sinds 2019 is de samenwerking met andere belangenbehartigers zoals het VVON en BAV goed te noemen. De VVON bestaat op 23 maart a.s. 75 jaar. Een felicitatie waard.

Het Bestuur COVS Nederland feliciteert de VVON met deze mijlpaal en spreekt de hoop uit de samenwerking toekomstig te kunnen intensiveren.

Ik vertrouw erop openheid te hebben betracht naar de achterban en voor vragen kunnen jullie mij altijd mailen. voorzitter@covs.nl

Wees vooral zuinig op jezelf en anderen.

Ron Sotthewes, Voorzitter COVS Nederland

Doelgroepen: