Bericht van de voorzitter - april 2021

Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (JALV)

De JALV zal dit jaar vanwege de COVID-19 maatregelen worden verplaatst van 29 mei naar 23 oktober. Uiteraard volgt te zijner tijd de benodigde informatie. Wij vertrouwen op een grote opkomst temeer omdat er een aantal bestuurders van COVS Nederland afscheid nemen en er veel onderwerpen de revue zullen passeren.

Zo hebben Rene Kiebert (District West 2 / PH Werving & Behoud), Dennis Wetzelaar (District Zuid 2), Pieter-Jan Janssen (secretaris) en Ron Sotthewes (voorzitter) aangegeven, voor hun moverende redenen, de activiteiten voor COVS Nederland neer te leggen.

Binnenkort kun je op de website www.covs.nl de vacatures nalezen en indien je geïnteresseerd bent een e-mail te sturen.

Onderzoek Mulier Instituut

Inmiddels heb je kennis kunnen nemen van de inhoud in het Mulier Onderzoek. Hopelijk naar tevredenheid en vol uitdagingen. Helaas heeft het Bestuur COVS Nederland geen enkele reactie op het onderzoek mogen ontvangen behalve van de KNVB waarmee wij op 22 april a.s. een afspraak hebben staan.

Wij maken ons zorgen over de betrokkenheid bij COVS Nederland en gaan ons op 23 - 24 april a.s. beraden hoe we verder kunnen/moeten. Mocht je suggesties hebben dan hou ik me daarvoor zeker beschikbaar.

KNVB

Het Bestuur COVS Nederland heeft op korte termijn een aantal afspraken gepland met de KNVB. Onderwerpen als: “Ons voetbal is van Iedereen”, Mulier Onderzoek, Werving & Behoud, Kleding Scheidsrechters, Samenwerking KNVB/COVS toekomst, diversiteit, veiligheid, doorstroming, racisme en discriminatie zullen zeker aan bod komen.

Denkt u aan de WBTR regeling (reminder)

WBTR wat is dat en wat betekent dat voor de COVS:

Op 11 november 2020 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gepubliceerd in de Staatscourant, waarbij de ingangsdatum is vastgesteld op 1 juli 2021, met daarbij een overgangsperiode van max. 5 jaar. Echter dit laatste geldt met name voor de allerlaatste stap, namelijk het naar de notaris gaan voor het bekrachtigen van de mogelijke te wijzigen Statuten. Deze wet geldt voor alle (sport)verenigingen en stichtingen.

De nieuwe wet heeft betrekking op o.a.:

  • Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders;
  • De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders;
  • Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven;
  • Regels omtrent belangenverstrengeling;
  • Procedures bij grote uitgaven of investeringen.

Wat al duidelijk is, is dat de wet niet gemakkelijk is te implementeren en dat (externe) juridische ondersteuning een noodzaak is, tenzij je die in je eigen vereniging voorradig hebt. Dit laatste zal in de meeste gevallen niet het geval zijn. Het Bestuur COVS Nederland heeft aan de Commissie Juridische zaken gevraagd uit te zoeken op welke wijze de COVS Nederland een mogelijke, adequate professionele ondersteuning kan verlenen aan de lid-verenigingen. De commissie heeft hiervoor een stappenplan opgesteld en aan alle lid-verenigingen toegestuurd.

Ik vertrouw erop openheid te hebben betracht naar de achterban en voor vragen kunnen jullie mij altijd mailen. voorzitter@covs.nl

Wees vooral zuinig op jezelf en anderen.

Ron Sotthewes, Voorzitter COVS Nederland

Doelgroepen: