Toekomst COVS, vacatures, gesprekken met de KNVB

Toekomst COVS Nederland   

Op de ALV van 23 oktober jl. kijk ik met een redelijk tot goed gevoel terug. Hoewel ik ook vond dat er best veel gemor was (ook terecht) en dat het vertrouwen in COVS Nederland niet altijd erg hoog was.

Mijn insteek is dan ook dat we dit achter ons gaan laten en met goede energie de toekomst gaan oppakken. Ook de onderlinge verstandhoudingen waren niet altijd prettig om te horen in de discussie. Maar ik ben van mening dat de lokale partijen minimaal 2 tot 3x per jaar in hun regio om de tafel moeten zitten wat er zoal speelt en waarin ze kunnen samenwerken en elkaar het moeten gunnen.

Dit is nu duidelijk niet inzichtelijk. Help elkaar en deel de mooie dingen zodat iedereen ervan kan profiteren, want gezamenlijk komen we verder. Ik zal als voorzitter samen met mijn huidige bestuursleden mijn best doen om te kijken en te handelen naar het vernieuwen van de COVS, en kijken hoe we lokale COVS verenigingen hierin ook mee kunnen, zowel in de uitvoering als het gaat om visie en beleid maken.

Tijdens de ALV ben ik van mening dat we een goede discussie hadden over de vitale toekomst COVS. Wij hebben toen ook beloofd dat we hierop terug zouden komen. Tijdens het rondje langs de velden willen we ons focussen op een vitale toekomst en we zullen binnenkort ook mensen gaan uitnodigen om hier vanaf januari via Teams invulling aan te geven. Mocht het weer fysiek kunnen dan zullen een middag of avond organiseren hoe we vervolg geven aan de eerste overleggen over de toekomst van de COVS. Medio voorjaar 2022 zou mooi zijn en dat we tijdens de ALV in mei hier ook iets over kunnen vertellen. En we zullen hier zeker ook de jeugdige leden bij betrekken. Ik hoop dat Corona hierin geen belemmerende factor wordt.

Het heeft voor mij prioriteit om komend jaar de contacten en de lokale verenigingen meer te horen en te zien. Rondje langs de velden hopen wij medio 2022 ook weer fysiek op te starten. Of wellicht geeft het rondje toekomst COVS al inzicht!

Ook wil ik kijken hoe we COVS Nederland toekomstbestendig kunnen maken en hoe we verder kunnen gaan, en als blijkt dat we geen toegevoegde waarde hebben ‘hoe verder”. De jeugd moet zien welke toegevoegde waarde we hebben en waar dit in zit. Maar de Toekomst van de COVS moet zeker anders ingevuld worden. En NOGMAALS hier heb ik iedereen bij nodig en verwacht ZEKER iets van de lokale verenigingen.

Ik denk dat wij als lokale vereniging ook meer voetbalclubs moeten gaan helpen met hun arbitrage. Er zijn momenteel best wel enkele verenigingen die dit goed hebben opgepakt en wat ook iets oplevert, zowel in opleidingen als in aanwas van nieuwe leden. Dit zou breder kunnen worden door meer te samenwerken en meer met elkaar de zaken te delen. Gezamenlijk zijn we voor de arbitrage verantwoordelijk en dat dit goed wordt uitgedragen. En ik ben van mening dat bij de COVS genoeg kennis en kunde ligt die we nog beter in kunnen zetten. Dan laten we zien dat we als COVS ook toegevoegde waarde hebben.

Vacature secretaris en 2 bestuursleden

We zijn met z’n allen verantwoordelijk dat de COVS Nederland goed zijn werk kan doen en ik wil dan ook nogmaals vragen aan de COVS-leden en -verenigingen wie ons gaat helpen om het secretariaat te doen bij COVS Nederland. En tevens ook voor de andere zaken die gebeuren moeten, zijn nog 2 bestuursleden nodig.

Ik voel mij verantwoordelijk, maar zoals ik het al eerder zei: samen en niet alleen de 5 bestuursleden. (Ook wij zijn vrijwilligers) Dus kijk of er in jouw omgeving iemand is die het secretariaat graag wil gaan uitvoeren Gaat om 5 tot 10 uur per week.

Diversiteit. ”Voetbal is voor iedereen”

Tijdens gesprek met KNVB vroeg de commissie diversiteit “voetbal is voor iedereen’ aan COVS Nederland of wij scheidsrechters willen benaderen om deel te nemen in deze commissie, zodat er scheidsrechters mee gaan praten over diversiteit, discriminatie enz. in en op de amateurvelden. Wij COVS Nederland hebben hiervoor 3 scheidsrechters landelijk benaderd met de vraag: willen jullie namens COVS hierin gaan deelnemen en zitting in nemen? Deze 3 mensen zijn voorgesteld aan de commissie “voetbal is voor iedereen” en is door de KNVB als zeer positief ontvangen. De scheidsrechters komen uit Noord - Martin Wever, Oost - Nicholas Henon en West 1 - Mariska Overtoom. Zij zullen ook deel gaan uitmaken over hoe en wat als het gaat ook om arbitrage om t.z.t. handvatten mee te geven hoe te handelen als je dit als scheidsrechter overkomt.

Zo is er ook een app voor op je mobiel waar je discriminatie kunt melden en dit zal KNVB ook gelijk oppakken. Kan zowel anoniem als niet anoniem.

 

Gesprekken KNVB

Op woensdag 17 november hebben we weer met de KNVB gesproken op bestuurlijk niveau. We hebben afgesproken dat we 2x per jaar op bestuurlijk niveau blijven praten en dat we 4x per jaar op inhoudelijkheid blijven praten. Bestuurlijk moet je denken aan Convenant, Werving behoud, “voetbal is voor iedereen, enz.

We hebben in de ledenraad geen stem meer, maar alleen advies. Vandaar dat we nu ook 2x per jaar met het bestuur van de KNVB om tafel zitten. Zoals ik hierboven al benoemd, als voorzitter zal ik mij meer gaan verdiepen in de ledenraad, zodat we ook meer inzicht krijgen in de toekomst van de KNVB. Zodat we ook beter kunnen anticiperen op de ontwikkeling van de KNVB.

Inhoudelijk moet je denken aan Opleidingen, themabijeenkomsten, Deltaplan toekomst arbitrage, promotie degradatie, plezier meting, rapportage, Gezamenlijk tuchtdocument maken, hoe gaan we en wie doet wat bij molestatie enz. Deze zal dan zowel voor COVS als KNVB gelden.

Een idee is dat het mooi zou zijn om de SOIII opleiding met 2 avonden uit te breiden en dat de cursisten verplicht 2 avonden meetrainen bij een lokale COVS-vereniging zodat ze weten wat wordt er zoal gevraagd voor trainingsinzet. Maar ook om meer te laten zien wie COVS is wat COVS doet. Dus meer naamsbekendheid krijgen.

Ook verwacht ik meer input vanuit de lokale verenigingen; graag met motivatie wat we mee kunnen nemen naar de KNVB of in arbitrageontwikkeling. Zodat we ook weten wat er lokaal speelt en niet alleen vanuit de info die wij nu meenemen.

Prettige dagen!

Verder wensen wij namens het bestuur iedereen prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2022.

Mocht je willen reageren laat het weten via de mail voorzitter@covs.nl

Doelgroepen: 

- Besloten groep -