Bespreekpunten overleg COVS met KNVB

Op 24 januari 2024 is er weer het periodieke overleg tussen een bestuursafvaardiging COVS en medewerkers Scheidsrechterszaken KNVB in Zeist. 

Wat we (onder meer) gaan bespreken:

  •  Invoering van en inzage in aanstellingen middels Dug-Out.
  •  Voortgang/ingangsdatum dynamisch ranglijst.
  •  Voortgang/uitvoering/ingangsdatum fitheidstest (bij COVS locaties?)
  •  Stand van zaken strategisch beleidsplan mbt werving scheidsrechters.
  • Stand van zaken veiligheid op/rondom de velden.
  •  Arbitragecongres Zuid 4 januari 2025.

Een verslag van dit overleg zal wederom hier verschijnen.

 

Doelgroepen: 

Bestand: