Stand van zaken activiteiten interim-bestuur

Zoals eerder geschreven willen wij jullie regelmatig informeren over de stand van zaken. Het interim-bestuur heeft in goede harmonie de dossiers van het oude bestuur overgedragen gekregen. Goed om waar te nemen dat zij open staan voor vragen van het interim-bestuur.

Op 4 juli 2024 is er een overleg met de KNVB. Zoals eerder aangeven willen we op bestuursniveau met de KNVB praten en daarbij de lijnen uitzetten in het belang van de leden van COVS Nederland en officials van de KNVB. Beide partijen moeten staan voor het product voetbal en ondersteunend zijn aan de wedstrijdofficials. En daarbij is het woord Communicatie” het toverwoord.

Verder is er nauw contact geweest met de projectgroep "Blauwdruk". Zij hebben een update geschreven en hebben een uitdrukkelijk wens. Deze wens wordt zeker ondersteund door het bestuur. Want samen zijn we de COVS Nederland. Het verzoek is om de statusupdate Blauwdruk goed te lezen en antwoord te geven op de vragen van de projectgroep. Want vele handen maken licht werk. Een goed functionerende COVS Nederland is van wezenlijk belang. Voor de antwoorden kunnen jullie gebruik maken van het volgende e-mailadres: blauwdruk@covs.nl

Voor de komende periode staat voor velen de vakantie voor de deur. Het bestuur zal jullie voor de grote vakantie nog eenmaal informeren over de stand van zaken.

Met vriendelijke groet,

mede namens mijn medebestuursleden,

Met vriendelijke groet,

Frank Sanders
Voorzitter COVS Nederland a.i.
T   06-22263548
E   voorzitter@covs.nl
W    www.covs.nl

Doelgroepen: 

- Besloten groep -

Bestand: