Statuten en Reglementen

1 maart 2018:

De tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 25 maart 2017 vastgestelde Statuten, het Algemeen Reglement en de begripsbepalingen zijn aan deze pagina toegevoegd.

 

In de diverse bijlages zijn de statuten en de reglementen van de COVS opgenomen, zoals die vastgesteld zijn door het landelijk bestuur dan wel door de algemene vergadering.

Doelgroepen: 

Bestand: