VCN

Vacature: Notulist voor het landelijk bestuur van de COVS

Het Verenigingsbestuur van COVS Nederland is op zoek naar een vaste notulist, nadat Ad Bierens deze taak op 15 mei 210 heeft neergelegd. 

De taken van deze notulist bestaan uit het elf maal per jaar maken van een verslag en een actielijst van de VCN vergadering. Daarnaast dient tweemaal per jaar de bijeenkomst met de districten en eenmaal de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) te worden genotuleerd.

Pagina's