VCN

Bericht van de voorzitter - oktober

De afgelopen weken zijn we helaas weer ingehaald door het Covid-virus. Voor het kabinet reden om de verschillende amateurvoetbal-competities weer op slot te doen. Veel scheidsrechters en assistenten die gedurende de achterliggende maanden zich uit de naad hebben gewerkt om vooral fit te zijn bij aanvang van het nieuw op te starten seizoen 2020-2021 komen bedrogen uit. Opnieuw zit de boel weer op slot en trainen bij de vertrouwde COVS-vereniging is ook niet meer mogelijk de komende weken.

Bericht van de voorzitter - november

In mijn vorige “Bericht van de voorzitter” heb ik jullie medegedeeld dat de JALV is opgeschort naar het voorjaar van 2021. Ondanks de digitale mogelijkheden hebben wij er toch voor gekozen de JALV te verplaatsen naar het voorjaar van 2021 in de hoop dat we in ieder geval voor een groot deel met het virus hebben afgerekend. 

Bruikleen en aanschaf van AXIWI Headsets voor COVS Scheidsrechtersverenigingen

Op covs.nl hebben wij u laten weten dat het bestuur van de COVS Nederland overeenstemming heeft bereikt met Axitour Communication Solutions inzake de aanschaf van AXIWI Headset-systemen.

Daarnaast is Axitour Communication Solutions al jaren partner en sponsort Axitour de Gouden Scheidsrechtersfluit, die ieder jaar wordt uitgereikt op het COVS Scheidsrechterscongres aan een scheidsrechter die een belangrijke bijdrage levert aan de voetbalarbitrage in Nederland.

Pagina's