VCN

Ton Versnel, voorzitter scheidsrechtersvereniging Drechtsteden, overleden.

Na een ongelijke strijd tegen een slopende ziekte, vele dapper ondergane behandelingen en op een veel te jonge leeftijd, stel ik u in kennis van het overlijden van onze voorzitter Ton Versnel.

Bijgevoegd is de rouwkaart, waarop de gegevens worden weergegeven met betrekking tot zijn afscheid, op donderdag 25 januari 2018.

Namens scheidsrechtersvereniging Drechsteden,

Jos de Kok, penningmeester.

KNVB en COVS praten over opleidingen, samenwerking en vernieuwing rapportage

Donderdag 11 januari heeft in Zeist regulier overleg plaatsgevonden tussen de KNVB en de COVS. Vele onderwerpen zijn de revue gepasseerd, meest in het oog springende onderwerpen waren de SO-II cursus, samenwerking bij de opleidingen voor scheidsrechters en de stand van zaken met betrekking tot de vernieuwingen rondom rapportage en begeleiding.

 

SO-II cursus

Groot onderhoud covs.nl afgerond

Vandaag is groot onderhoud gepleegd aan covs.nl. Helaas zonder het resultaat dat we hoopten.

Wat gaan we doen?

We zouden vandaag overgaan naar een andere plek voor covs.nl. Op het laatste moment bleek echter dat de dienstverlener niet datgene kon leveren wat wij nodig hebben. Vandaar dat we de overgang niet hebben gedaan.

Wat betekent dat voor jou?

Gedurende een klein gedeelte van de dag is de post niet beschikbaar geweest. Alles zou nu weer normaal moeten zijn.

Pagina's