VCN

Nieuwe spelregelposter 2324-2: ‘Spelers kennen de regels en de scheidsrechter past ze toe!’

De SVO, Scheidsrechtersvereniging Venlo e.o., heeft wederom een nieuwe spelregelposter ontwikkeld.

De COVS ondersteunt dit goede initiatief en stelt de poster GRATIS beschikbaar voor alle scheidsrechter verenigingen. De poster verschijnt 2x per jaar.

Het is de bedoeling dat de poster verspreid wordt onder de donateurverenigingen en op een voor de voetballers duidelijk zichtbare plek wordt opgehangen.

COVS Spelden......wanneer en hoe?

COVS Nederland heeft een regeling om leden die een bepaalde lidmaatschap bereikt hebben te huldigen en hierbij een blijk van waardering te geven in de vorm van een speldje waarop het lidmaatschapsjaar vermeld is.

25 jaar lid: zilveren speld met inscriptie 25

40 jaar lid: gouden speldje met inscriptie 40

50 jaar lid: gouden speldje met inscriptie 50 op een schildje

Voor 60 en 70 jaar lidmaatschap - dat komt zeker nog voor - ontvangt de jubilaris een gegraveerde plaquette.

Daarnaast zijn er onderscheidingen voor langdurig bestuurslidmaatschap

Pagina's