VCN

Bericht van de voorzitter

P = van Plaatsing niet van Promotie!

Vorige maand in mijn nieuwsbrief heb ik een aantal vragen op u afgevuurd die betrekking hadden op visie, missie en strategie van de COVS. Zegge en schrijve 3 reacties mocht ik daarop ontvangen. Teleurstellend? Ik laat het graag aan uw verbeelding over.

Bericht van de voorzitter

Afgelopen week heeft het bestuur van COVS Nederland de verbinding gezocht met NOC*NSF in het kader van samenwerking en verbinding op het terrein van arbitrage. Lange tijd heeft arbitrage door omstandigheden niet op de agenda gestaan van het NOC*NSF temeer omdat de COVS geen sportbond is.

Arbitrage-congres 2021 West 2

Als bestuur van de COVS hebben we besloten dat we het arbitragecongres, wat wij sinds enkele jaren als COVS organiseren in een district in januari, dat dit in 2021 niet doorgaat i.v.m. Corona. Mede om het feit dat we de 1,5 m niet kunnen waarborgen.

Pagina's