VCN

Twitterverslag JAV 3 juni 2023

Hieronder het verslag zoals dat via Twitter (#covs23) is gemaakt tijdens de vergadering van 3 juni. Het verslag kun je lezen van onder naar boven. Let wel: het verslag is niet de officiële notulen.

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen. ·

Twan Jansen doet nog een oproep voor het bestellen van de spelregelposter. Verenigingen kunnen die bestellen bij zuid2@covs.nl. ·

Pagina's