VCN

Bericht van de voorzitter

Afgelopen week heeft het bestuur van COVS Nederland de verbinding gezocht met NOC*NSF in het kader van samenwerking en verbinding op het terrein van arbitrage. Lange tijd heeft arbitrage door omstandigheden niet op de agenda gestaan van het NOC*NSF temeer omdat de COVS geen sportbond is.

Arbitrage-congres 2021 West 2

Als bestuur van de COVS hebben we besloten dat we het arbitragecongres, wat wij sinds enkele jaren als COVS organiseren in een district in januari, dat dit in 2021 niet doorgaat i.v.m. Corona. Mede om het feit dat we de 1,5 m niet kunnen waarborgen.

Week van de Scheidsrechter

Het bestuur van de COVS Nederland heeft in haar bestuursvergadering van 2 september jl. besloten dat in 2020 géén clinics met BVO-scheidsrechters georganiseerd zullen worden in de Week van de Scheidsrechter. Dit in verband met de nog geldende Corona-maatregelen.

Scheidsrechter in Coronatijd

De KNVB heeft COVS Nederland in juni 2020 laten weten dat de door hen geopperde maatregelen t.a.v. arbitreren in de Covid-19 periode van kracht is. Het is een document welke dynamisch is en telkens met voortschrijdend inzicht wordt aangepast, zo schrijft de KNVB ons. Lees het document goed door en voer de maatregelen zo goed mogelijk door. 

Pagina's