VCN

Vervolg sportiviteit en respect

In navolging op eerder gedane mededelingen met betrekking tot de te volgen koers voor het vervolg van Sportiviteit en Respect, wil het VCN twee mededelingen doen:

 

1 – Enquête EenVandaag. Zoals eerder gemeld, zal deze enquête in de loop van Januari opgestart worden. De concept-vragen zijn inmiddels opgesteld, na aanpassing zullen deze vragen in de 2e helft van Januari worden uitgezet. De bedoeling is om de enquête al per eind Januari af te sluiten.

 

Zaalvoetbaltoernooi COVS in Terneuzen

Tijdstip: 

zaterdag, januari 19, 2013 - 10:00 tot 17:00

Op zaterdag 19 januari organiseert de scheidsrechtersvereniging Zeeuws Vlaanderen het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi. Het toernooi is in het sportcentrum ' De Vliegende Vaart"  in Terneuzen.

De wedstrijden beginnen om 10:00 uur. De prijsuitreiking is gepland rond 16:00 uur.

Deelnemende teams zijn dit jaar:

Boxmeer-Cuyk
Centraal Drenthe
Drachten
Eindhoven
No Twente
Oss-Uden
Valkenswaard
Zeeuws Vlaanderen
.

U bent van harte welkom.

COVS Nederland

 

Sportiviteit en respect

Naar aanleiding van de zwartste bladzijde in de voetbalgeschiedenis, de vreselijke gebeurtenis in Almere, heeft het Dagelijks Bestuur van de COVS op 9 januari 2013 voor het eerst in Zeist gesproken met de directeur, enkele beleidsmedewerkers en een delegatie van het bestuur amateurvoetbal van de KNVB over de te volgen koers.

Bij dit overleg was ook de VVON (Vereniging Van Oefenmeester Nederland) betrokken.

Sollicitatieprocedure Voorzitter COVS

  1. openstelling vacature in blad De Scheidsrechter en op de website van COVS Nederland in nov./dec. 2012;
  2. reactie-mogelijkheden binnen 3 weken bij secretaris COVS;
  3. binnen Hoofdbestuur benoemen van een selectie-/vertrouwenscommissie van 3 pers., te weten de secretaris en 2 andere leden, mits geen belanghebbende;
  4. voorwerk van deze commissie in dec./jan. of in jan./febr.;
  5. eindadvies – na bespreking in DB – in de VCN-vergadering van maart 2013;
  6. eventueel (optie) voorbespreking in het overleg met de Districtsbesturen: eind maart of april 2013 - met embargo voor districten;
  7. streven naar een enkelvoudige kandidaat als meest geschikte voor deze functie;
  8. op de JAV dient het Besluit een ‘hamerstuk’ te zijn, zodat draagvlak verzekerd is;
  9. na de gevolgde procedure en onmiddellijk nadat de JAV beslist: vernietiging van alle stukken met betrekking tot de procedure/personen.

Functieprofiel Voorzitter COVS

Als één van de voornaamste vertegenwoordigers van een landelijke organisatie vervult de voorzitter een functie, waaraan hoge- en vele competenties zijn verbonden. Die hierna te benoemen verschillende onderdelen zijn zeer wezenlijk om die functie ook daadwerkelijk op het gewenste niveau te vervullen.

Alle kandidaten dienen aan de hand van die competentie-eisen te worden beoordeeld. Dit is van belang voor de functie, voor de organisatie en vooral voor alle leden van de organisatie.

Pagina's