VCN

Trainingsclinics op niveau in de “Maand van de Scheidsrechter”

Dit jaar vinden er door het hele land zgn. “trainingsclinics” plaats, speciaal voor onze COVS-leden.

Maar liefst negen scheidsrechtersverenigingen kwamen hiervoor in aanmerking nadat ze hiervoor een aanvraag hadden ingediend bij de commissie W&B van de COVS.

Trainingsclinics "Maand van de Scheidsrechter" voorlopig geannuleerd

De corona-crisis en de daarbij behorende maatregelen om het virus “in te dammen” maken het helaas niet meer mogelijk om in oktober en november nog de trainingsclinics, zoals gepland, uit te voeren. De clinics in Doetinchem en de Mijnstreek Limburg waren de laats

Bericht van de voorzitter - oktober

De afgelopen weken zijn we helaas weer ingehaald door het Covid-virus. Voor het kabinet reden om de verschillende amateurvoetbal-competities weer op slot te doen. Veel scheidsrechters en assistenten die gedurende de achterliggende maanden zich uit de naad hebben gewerkt om vooral fit te zijn bij aanvang van het nieuw op te starten seizoen 2020-2021 komen bedrogen uit. Opnieuw zit de boel weer op slot en trainen bij de vertrouwde COVS-vereniging is ook niet meer mogelijk de komende weken.

Pagina's