spelregel DVD niet meer beschikbaar

De spelregel DVD is niet meer beschikbaar in de winkel van de COVS. De spelregels op de DVD zijn door de recente spelregelwijzigingen allemaal achterhaald. door het digitaal beschikbaar komen van de (beeld-) vragen is het niu ook niet meer nodig om een dergelijke DVD te maken. Alle spelregelvragen en beelden zijn nu terug te vinden op de COVS -site. 

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar
X
Secure Login

This login is SSL protected