Winterswijk

Locatie

C.O.V.S groep Winterswijk e/o
Holtmaatsdijk 13
7273 PL Haarlo

Zichtbaarheid: 

Openbaar

De jubilarissen Rutger Denkers, 25 jaar lid, Gerard van Geemen Erelid, Wilfried Hoitink 25 jaar lid.

De twee jubilarissen die 25 jaar lid waren, te weten Rutger Denkers en Wilfried Hoitink werden door Frank Sanders gehuldigd namens de C.O.V.S. Ook de voorzitter huldigde de beide jubilarissen. Ze kregen een mooie standaard overhandigd, vergezeld van een bos bloemen. De aanwezige dame werd door Wilfried in de bloemetjes gezet. <!--break--!> De voorzitter ging vervolgens verder met een minder leuk verhaal. Dit betrof ons lid Joop Bonnink. Joop zou worden gehuldigd vanwege zijn 60 jarig jubileum bij onze vereniging.

Joop Bonnink 60 jaar lid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken

Op dinsdag 29 maart hebben Nando Smid en Jan Elferink, vergezeld van onze fotograaf Willie Dorsthorst aan Joop Bonnink de onderscheidingen uitgereikt die bij een 60 jarig jubileum horen. Joop werd in 1956 lid van onze groep. Joop is ook de eerste bij onze groep die het 60 jarig lidmaatschap mag vieren. Hij vervulde in het bestuur de functie van penningmeester. De contributie haalde hij destijds, samen met Bertha op de Berini. Jaren later werd hij benoemd tot Lid van Verdienste.