Winterswijk

Printvriendelijke versieSend by email

Locatie

C.O.V.S groep Winterswijk e/o
Holtmaatsdijk 13
7273 PL Haarlo

Zichtbaarheid: 

Openbaar

De jubilarissen Rutger Denkers, 25 jaar lid, Gerard van Geemen Erelid, Wilfried Hoitink 25 jaar lid.

Printvriendelijke versieSend by email

De twee jubilarissen die 25 jaar lid waren, te weten Rutger Denkers en Wilfried Hoitink werden door Frank Sanders gehuldigd namens de C.O.V.S. Ook de voorzitter huldigde de beide jubilarissen. Ze kregen een mooie standaard overhandigd, vergezeld van een bos bloemen. De aanwezige dame werd door Wilfried in de bloemetjes gezet. <!--break--!> De voorzitter ging vervolgens verder met een minder leuk verhaal. Dit betrof ons lid Joop Bonnink. Joop zou worden gehuldigd vanwege zijn 60 jarig jubileum bij onze vereniging. Joop is de eerste binnen onze vereniging die deze mijlpaal heeft bereikt. Joop was wegens een vrij ernstige ziekte niet aanwezig, maar de voorzitter meldde de verdiensten van Joop voor onze vereniging en gaf aan Joop op korte termijn te bezoeken en hem alsnog de hierbij behorende onderscheidingen te overhandigen.Vervolgens werd Gerard van Geemen met echtgenote Marijke naar voren geroepen. Jij deed en doet nog steeds veel voor onze vereniging, aldus de voorzitter. Dit ondanks dat je altijd maar opmerkt: ik sund zo druk. Je hebt 21 jaar in het bestuur gezeten en zit al 41 jaar in de commissie van welzijn. Dat is een respectabel aantal jaren. Hiervoor wil het bestuur jou bedanken en aan de vergadering voorstellen om jou te benoemen tot erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Het bestuur vraagt de vergadering dit met applaus te bevestigen. Onder luid applaus van de aanwezigen werd dit bestuursvoorstel onderstreept door de vergadering. Gerard ontving een oorkonde en een mooie standaard en voor Marijke waren er bloemen.

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

Joop Bonnink 60 jaar lid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken

Printvriendelijke versieSend by email

Op dinsdag 29 maart hebben Nando Smid en Jan Elferink, vergezeld van onze fotograaf Willie Dorsthorst aan Joop Bonnink de onderscheidingen uitgereikt die bij een 60 jarig jubileum horen. Joop werd in 1956 lid van onze groep. Joop is ook de eerste bij onze groep die het 60 jarig lidmaatschap mag vieren. Hij vervulde in het bestuur de functie van penningmeester. De contributie haalde hij destijds, samen met Bertha op de Berini. Jaren later werd hij benoemd tot Lid van Verdienste. Met gemengde gevoelens hebben wij daarna Joop en zijn zonen de hand geschud en hun alle sterkte toegewenst in deze voor hun allen zo’n moeilijke tijd.

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

60 Jarig jubileum

Printvriendelijke versieSend by email

Tijdstip: 

za 30 jan 2010 - 14.30 tot 23.59

Op zaterdag 30 januari a.s. vieren wij ons 60 jarig jubileum met een receptie voor genodigden, en een feestavond voor onze leden.

Dit vind plaats bij Kerkemeijer in Rekken.

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar
X
Secure Login

This login is SSL protected