De jubilarissen Rutger Denkers, 25 jaar lid, Gerard van Geemen Erelid, Wilfried Hoitink 25 jaar lid.

De twee jubilarissen die 25 jaar lid waren, te weten Rutger Denkers en Wilfried Hoitink werden door Frank Sanders gehuldigd namens de C.O.V.S. Ook de voorzitter huldigde de beide jubilarissen. Ze kregen een mooie standaard overhandigd, vergezeld van een bos bloemen. De aanwezige dame werd door Wilfried in de bloemetjes gezet. <!--break--!> De voorzitter ging vervolgens verder met een minder leuk verhaal. Dit betrof ons lid Joop Bonnink. Joop zou worden gehuldigd vanwege zijn 60 jarig jubileum bij onze vereniging. Joop is de eerste binnen onze vereniging die deze mijlpaal heeft bereikt. Joop was wegens een vrij ernstige ziekte niet aanwezig, maar de voorzitter meldde de verdiensten van Joop voor onze vereniging en gaf aan Joop op korte termijn te bezoeken en hem alsnog de hierbij behorende onderscheidingen te overhandigen.Vervolgens werd Gerard van Geemen met echtgenote Marijke naar voren geroepen. Jij deed en doet nog steeds veel voor onze vereniging, aldus de voorzitter. Dit ondanks dat je altijd maar opmerkt: ik sund zo druk. Je hebt 21 jaar in het bestuur gezeten en zit al 41 jaar in de commissie van welzijn. Dat is een respectabel aantal jaren. Hiervoor wil het bestuur jou bedanken en aan de vergadering voorstellen om jou te benoemen tot erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Het bestuur vraagt de vergadering dit met applaus te bevestigen. Onder luid applaus van de aanwezigen werd dit bestuursvoorstel onderstreept door de vergadering. Gerard ontving een oorkonde en een mooie standaard en voor Marijke waren er bloemen.

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: