Zwolle

Jan Willem van Essen Zaalvoetbaltoernooi 2018

Op zaterdag 6 januari jl. organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) voor de 38ste keer het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. Het Districtstoernooi zaalvoetbal van COVS District Oost. Van de 13 COVS-groepen uit District Oost, hadden zich er 11 opgegeven om mee te doen. Tijdens het Voorzittersoverleg van maandag 30 oktober 2017 werd de loting verricht voor dit toernooi, dat gespeeld werd in twee poules van 5 en 6 COVS-teams.

Bestand: 

Clubblad van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (december 2017)

Hierbij het uitgebrachte clubblad van de Scheidsrechtersvereniging Zwole e.o., 56ste jaargang, nummer 5, december 2017.

Met de onderstaande link krijgt u de bladerbare pdf-versie.

https://issuu.com/janlahuis/docs/clubblad_szo__nummer_5__december_20

Als bijlage is ook de gewone pdf-versien bijgevoegd.

Bestand: 

Alles over de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.

BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter:  Eddy de Gier

Scoutingpad  7

8256 HC  BIDDINGHUIZEN

Tel.: 0321 – 33 19 52

E-mail: e.gier7@upcmail.nl

Secretaris:  Jan Lahuis

Isadora Duncanweg  33

7772 HK  HARDENBERG

Tel.: 036 – 8 44 38 23

E-mail: janlahuis52@gmail.com of zwolle@covs.nl

Penningmeester:  Sanne van der Elst

Bestand: 

Data kaartcompetitie SZO seizoen 2017 - 2018

De heer M. (Marinus) Blankvoort verzorgt namens de Ontspanningscommissie ook het volgend seizoen 2017 - 2018 de kaartcompetitie voor de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO). De locatie is wederom het clubhuis van de Handbalvereniging Zwolle, Luttekeweg 11, 8031 LG Zwolle. De heer Blankvoort zal daarbij worden bijgestaan door Hans van der Veen en de secretaris Jan Lahuis, die de administratie ook het volgend seizoen voor zijn rekening neemt.

Einduitslag Kaartcompetitie SZO seizoen 2016 - 2017

De kaartcompetitie van het seizoen 2016 – 2017 is weer ten einde. Op donderdag 13 april jl. werd de afsluitende kaartavond gehouden. De winnaar van de laatste afsluitende kaartavond was Wim Weuring. Hij behaalde 5.233 punten. Teun van Unen werd tweede met 5.207 punten. Derde eindigde Hans van der Veen met één punt minder 5.206 punten. Op de vierde plaats eindigde Klaas Klaassen met 4.953 punten en vijfde werd Marinus Blankvoort met 4.716 punten. De poedelprijs ging dit keer naar Jan Bosscher met 3.959 punten.

Bestand: 

Verslag Algemene Ledenvergadering SZO d.d. 27 maart 2017

Omstreeks 20.05 uur opende voorzitter Hans van der Veen de Algemene Ledenvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), die evenals vorig jaar werd gehouden in de kantine van de v.v. KHC te Kampen. Het is vorig jaar heel goed bevallen, zodat het bestuur heel erg content was, dat we er dit jaar ook weer terecht konden. We werden ook dit jaar gastvrij bij de v.v. KHC ontvangen en er werd van alles geprobeerd om ons ten dienste te zijn. In het begin wilde het niet zo vlotten met de beamer, maar vóór aanvang van de vergadering was alles wel in kannen en kruiken.

Bestand: 

Notulen Algemene Ledenvergaderingen SZO

In dit artikel zijn de notulen opgenomen van de Algemene Ledenvergadering vanaf 2008. Alleen de notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2017 zijn nog in concept en derhalve nog niet goedgekeurd en vastgesteld. Deze notulen moeten worden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van maandag 26 maart 2018. Aan de opgenomen besluiten kunnen derhalve nog geen rechten worden ontleend. Bijgaand eveneens de foto's van de huldigingen in 2017.

Het bestuur hoopt hiermede de leden van de SZO voldoende te hebben geïnformeerd.

Bestand: 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SZO d.d. 26 maart 2018

Tijdstip: 

di 13 mrt 2018 - 09.54

Hierbij nodigt het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de SZO op maandag 26 maart 2018. De Algemene Ledenvergadering wordt evenals vorig jaar gehouden bij de v.v. KHC op Sportpark “De Venen”, Veneweg 1, 8265 VC Kampen, aanvang 20.00 uur. Bijgaand treffen jullie aan in pdf-bestand:

1. De uitnodigingsbrief;

2. De agenda;

3. De concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 27 maart 2017;

4. Het Jaarverslag van de secretaris SZO 2017;

Bestand: 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. "timmert aan de weg".

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. “timmert” meer aan de weg en “wil de boer op!” We staan in de eerste plaats voor onze leden, maar we willen “meer”. We willen ook weer een duidelijke plaats innemen bij de jeugdspelregelwedstrijden in COVS District Oost. Ook al organiseren we deze wedstrijden nog zo goed, als er geen “respons” komt van de voetbalverenigingen in ons rayon, dan kunnen we het ”schudden”. Van hen zijn we dan ook afhankelijk.

Bestand: 

Pagina's

Abonneren op
X
Secure Login

This login is SSL protected