Zwolle

Jan Willem van Essen Zaalvoetbaltoernooi 2018

Op zaterdag 6 januari jl. organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) voor de 38ste keer het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. Het Districtstoernooi zaalvoetbal van COVS District Oost. Van de 13 COVS-groepen uit District Oost, hadden zich er 11 opgegeven om mee te doen. Tijdens het Voorzittersoverleg van maandag 30 oktober 2017 werd de loting verricht voor dit toernooi, dat gespeeld werd in twee poules van 5 en 6 COVS-teams.

Notulen Algemene Ledenvergaderingen SZO

In dit artikel zijn de notulen opgenomen van de Algemene Ledenvergadering vanaf 2008. Alleen de notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2018 zijn nog in concept en derhalve nog niet goedgekeurd en vastgesteld. Deze notulen moeten worden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van maandag 25 maart 2019. Aan de opgenomen besluiten kunnen derhalve nog geen rechten worden ontleend. Bijgaand eveneens de foto's van de huldigingen in 2018.

Het bestuur hoopt hiermede de leden van de SZO voldoende te hebben geïnformeerd.

Einduitslag Kaartcompetitie SZO seizoen 2017 - 2018

De kaartcompetitie van het seizoen 2017 - 2018 is afgelopen. Op donderdag 12 april jl. werd de afsluitende kaartavond gehouden. De winnaar van de laatste afsluitende kaartavond was Klaas Klaassen met 5.409 punten. Op de tweede plaats eindigde Hans van der Veen met 5.125 punten. Derde eindigde Herman Snijder met 5.009 punten. Op de vierde plaats eindigde Jan Bosscher met 4.713 punten en Ulbe Posthumus legde beslag op de vijfde plaats met 4.660 punten. De poedelprijs ging dit keer naar organisator Marinus Blankvoort met 3.781 punten.

Data kaartcompetitie SZO seizoen 2018 - 2019

De heer M. (Marinus) Blankvoort verzorgt namens de Ontspanningscommissie ook het volgend seizoen 2018 - 2019 de kaartcompetitie voor de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO). De locatie is wederom het clubhuis van de Handbalvereniging Zwolle, Luttekeweg 11, 8031 LG Zwolle. De heer Blankvoort zal daarbij worden bijgestaan door Ulbe Posthumus, Hans van der Veen en de secretaris Jan Lahuis, die de administratie ook het volgend seizoen voor zijn rekening neemt.

X
Secure Login

This login is SSL protected