Zwolle

Clubblad van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (september 2017)

Hierbij het uitgebrachte clubblad van de Scheidsrechtersvereniging Zwole e.o., 56ste jaargang, nummer 4, september 2017.

Met de onderstaande link krijgt u de bladerbare pdf-versie.

https://issuu.com/home/docs/clubblad_szo__nummer_4__september_2_500fa501183b71/edit/embed

Als bijlage is ook de gewone pdf-versien bijgevoegd.

Het clubblad staat ook bij het andere artikel van de SZO met alle uitgebrachte clubbladen vanaf 2014.

Bestand: 

Alles over de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.

BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter:  Eddy de Gier

Scoutingpad  7

8256 HC  BIDDINGHUIZEN

Tel.: 0321 – 33 19 52

E-mail: e.gier7@upcmail.nl

Secretaris:  Jan Lahuis

Isadora Duncanweg  33

7772 HK  HARDENBERG

Tel.: 036 – 8 44 38 23

E-mail: janlahuis52@gmail.com of zwolle@covs.nl

Penningmeester:  Sanne van der Elst

Bestand: 

Data kaartcompetitie SZO seizoen 2017 - 2018

De heer M. (Marinus) Blankvoort verzorgt namens de Ontspanningscommissie ook het volgend seizoen 2017 - 2018 de kaartcompetitie voor de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO). De locatie is wederom het clubhuis van de Handbalvereniging Zwolle, Luttekeweg 11, 8031 LG Zwolle. De heer Blankvoort zal daarbij worden bijgestaan door Hans van der Veen en de secretaris Jan Lahuis, die de administratie ook het volgend seizoen voor zijn rekening neemt.

Einduitslag Kaartcompetitie SZO seizoen 2016 - 2017

De kaartcompetitie van het seizoen 2016 – 2017 is weer ten einde. Op donderdag 13 april jl. werd de afsluitende kaartavond gehouden. De winnaar van de laatste afsluitende kaartavond was Wim Weuring. Hij behaalde 5.233 punten. Teun van Unen werd tweede met 5.207 punten. Derde eindigde Hans van der Veen met één punt minder 5.206 punten. Op de vierde plaats eindigde Klaas Klaassen met 4.953 punten en vijfde werd Marinus Blankvoort met 4.716 punten. De poedelprijs ging dit keer naar Jan Bosscher met 3.959 punten.

Bestand: 

Verslag Algemene Ledenvergadering SZO d.d. 27 maart 2017

Omstreeks 20.05 uur opende voorzitter Hans van der Veen de Algemene Ledenvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), die evenals vorig jaar werd gehouden in de kantine van de v.v. KHC te Kampen. Het is vorig jaar heel goed bevallen, zodat het bestuur heel erg content was, dat we er dit jaar ook weer terecht konden. We werden ook dit jaar gastvrij bij de v.v. KHC ontvangen en er werd van alles geprobeerd om ons ten dienste te zijn. In het begin wilde het niet zo vlotten met de beamer, maar vóór aanvang van de vergadering was alles wel in kannen en kruiken.

Bestand: 

Notulen Algemene Ledenvergaderingen SZO

In dit artikel zijn de notulen opgenomen van de Algemene Ledenvergadering vanaf 2008. Alleen de notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2017 zijn nog in concept en derhalve nog niet goedgekeurd en vastgesteld. Deze notulen moeten worden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van maandag 26 maart 2018. Aan de opgenomen besluiten kunnen derhalve nog geen rechten worden ontleend. Bijgaand eveneens de foto's van de huldigingen in 2017.

Het bestuur hoopt hiermede de leden van de SZO voldoende te hebben geïnformeerd.

Bestand: 

Notulen bestuursvergaderingen Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.

In de bijgaande bijlagen zijn de notulen en besluitenlijsten gepubliceerd van alle bestuursvergaderingen vanaf 11 februari 2008. In het begin werden besluitenlijsten gemaakt, maar deze waren dusdanig uitgebreid, dat het bestuur heeft besloten om het toch notulen te gaan noemen. Alleen de notulen van de laatste bestuursvergadering zijn nog niet goedgekeurd en vastgesteld. Deze notulen worden eerst na goedkeuring en vaststelling in de eerstvolgende bestuursvergadering gepubliceerd.

Bestand: 

Activiteitenoverzicht SZO 2017 - 2018

Aan de leden van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO).

In de bijgaande bijlage treffen jullie het bijgewerkte Activiteitenoverzicht van de SZO aan. In het nieuwe Activiteitenoverzicht zijn alle data van de bestuursvergaderingen, de kaartavonden en andere belangrijke evenementen van 2017 en 2018 (voor zover bekend) opgenomen.

Ik hoop de leden van de SZO hiermede weer voor de benodigde informatie te hebben voorzien.

Met vriendelijke groet, Jan Lahuis, secretaris SZO

Bestand: 

Pagina's

Abonneren op
X
Secure Login

This login is SSL protected