Zwolle

Notulen Algemene Ledenvergaderingen SZO

In dit artikel zijn de notulen opgenomen van de Algemene Ledenvergadering vanaf 2008. Alleen de notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2018 zijn nog in concept en derhalve nog niet goedgekeurd en vastgesteld. Deze notulen moeten worden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van maandag 25 maart 2019. Aan de opgenomen besluiten kunnen derhalve nog geen rechten worden ontleend. Bijgaand eveneens de foto's van de huldigingen in 2018.

Het bestuur hoopt hiermede de leden van de SZO voldoende te hebben geïnformeerd.

Bestand: 

Einduitslag Kaartcompetitie SZO seizoen 2017 - 2018

De kaartcompetitie van het seizoen 2017 - 2018 is afgelopen. Op donderdag 12 april jl. werd de afsluitende kaartavond gehouden. De winnaar van de laatste afsluitende kaartavond was Klaas Klaassen met 5.409 punten. Op de tweede plaats eindigde Hans van der Veen met 5.125 punten. Derde eindigde Herman Snijder met 5.009 punten. Op de vierde plaats eindigde Jan Bosscher met 4.713 punten en Ulbe Posthumus legde beslag op de vijfde plaats met 4.660 punten. De poedelprijs ging dit keer naar organisator Marinus Blankvoort met 3.781 punten.

Bestand: 

Data kaartcompetitie SZO seizoen 2018 - 2019

De heer M. (Marinus) Blankvoort verzorgt namens de Ontspanningscommissie ook het volgend seizoen 2018 - 2019 de kaartcompetitie voor de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO). De locatie is wederom het clubhuis van de Handbalvereniging Zwolle, Luttekeweg 11, 8031 LG Zwolle. De heer Blankvoort zal daarbij worden bijgestaan door Hans van der Veen en de secretaris Jan Lahuis, die de administratie ook het volgend seizoen voor zijn rekening neemt.

Alles over de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.

BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter:  Eddy de Gier

Scoutingpad  7

8256 HC  BIDDINGHUIZEN

Tel.: 0321 – 33 19 52

E-mail: e.gier7@upcmail.nl

Secretaris:  Jan Lahuis

Isadora Duncanweg  33

7772 HK  HARDENBERG

Tel.: 036 – 8 44 38 23

E-mail: janlahuis52@gmail.com of zwolle@covs.nl

Penningmeester:  René van der Elst

Bestand: 

Clubblad van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (april 2018)

Hierbij het uitgebrachte clubblad van de Scheidsrechtersvereniging Zwole e.o., 57ste jaargang, nummer 2, april 2018.

Met de onderstaande link krijgt u de bladerbare pdf-versie.

https://issuu.com/janlahuis/docs/clubblad_szo__nummer_2__april_2018

Als bijlage is ook de gewone pdf-versien bijgevoegd.

Bestand: 

Jan Willem van Essen Zaalvoetbaltoernooi 2018

Op zaterdag 6 januari jl. organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) voor de 38ste keer het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. Het Districtstoernooi zaalvoetbal van COVS District Oost. Van de 13 COVS-groepen uit District Oost, hadden zich er 11 opgegeven om mee te doen. Tijdens het Voorzittersoverleg van maandag 30 oktober 2017 werd de loting verricht voor dit toernooi, dat gespeeld werd in twee poules van 5 en 6 COVS-teams.

Bestand: 

Notulen bestuursvergaderingen Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.

In de bijgaande bijlagen zijn de notulen en besluitenlijsten gepubliceerd van alle bestuursvergaderingen vanaf 11 februari 2008. In het begin werden besluitenlijsten gemaakt, maar deze waren dusdanig uitgebreid, dat het bestuur heeft besloten om het toch notulen te gaan noemen. Alleen de notulen van de laatste bestuursvergadering zijn nog niet goedgekeurd en vastgesteld. Deze notulen worden eerst na goedkeuring en vaststelling in de eerstvolgende bestuursvergadering gepubliceerd.

Bestand: 

Activiteitenoverzicht SZO 2018

In de bijgaande bijlage treffen jullie het bijgewerkte Activiteitenoverzicht van de SZO aan. In het nieuwe Activiteitenoverzicht zijn alle data van de bestuursvergaderingen, de kaartavonden en andere belangrijke evenementen van 2018 (voor zover bekend) opgenomen.

Ik hoop de leden van de SZO hiermede weer voor de benodigde informatie te hebben voorzien.

Met vriendelijke groet, Jan Lahuis, secretaris SZO

Bestand: 

Pagina's

Abonneren op
X
Secure Login

This login is SSL protected