Notulen Algemene Ledenvergaderingen SZO

In dit artikel zijn de notulen opgenomen van de Algemene Ledenvergadering vanaf 2008. Alleen de notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2018 zijn nog in concept en derhalve nog niet goedgekeurd en vastgesteld. Deze notulen moeten worden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van maandag 25 maart 2019. Aan de opgenomen besluiten kunnen derhalve nog geen rechten worden ontleend. Bijgaand eveneens de foto's van de huldigingen in 2018.

Het bestuur hoopt hiermede de leden van de SZO voldoende te hebben geïnformeerd.

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

X
Secure Login

This login is SSL protected