Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SZO d.d. 26 maart 2018

Printvriendelijke versieSend by email

Tijdstip: 

di 13 mrt 2018 - 09.54

Hierbij nodigt het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de SZO op maandag 26 maart 2018. De Algemene Ledenvergadering wordt evenals vorig jaar gehouden bij de v.v. KHC op Sportpark “De Venen”, Veneweg 1, 8265 VC Kampen, aanvang 20.00 uur. Bijgaand treffen jullie aan in pdf-bestand:

1. De uitnodigingsbrief;

2. De agenda;

3. De concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 27 maart 2017;

4. Het Jaarverslag van de secretaris SZO 2017;

De financiële stukken (Jaarverslag 2017 penningmeester SZO) en de Begroting 2018 liggen tijdens de Algemene Ledenvergadering vanaf 19.00 uur bij de ingang van de kantine van de v.v. KHC ter inzage.

Het bestuur van de SZO hoopt u op bovengenoemd tijdstip en plaats te mogen begroeten.

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

X
Secure Login

This login is SSL protected