Hondsrug Zuid-Oost Drenthe

Groepszichtbaarheid: 

Openbaar

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Locatie: 

COVS HZO Drenthe
Ullevi 12
7825 SE Emmen
Nederland
Telefoonnummer: Array

E-mail: 

Michael van Praag geeft gastlezing bij de COVS HZO Drenthe

Onderwerp: gastlezing KNVB Bondsvoorzitter Michael van Praag.  
  
Emmen,  23 augustus 2015  
  
 Geacht  lid / donateur / belangstellende.
  
Namens de scheidsrechtersvereniging COVS HZO Drenthe is het ons een groot genoegen   
u middels deze brief uit te nodigen voor een gastlezing door de heer Michael van Praag.   

Pagina's