VCN

Scheidsrechter in Coronatijd

De KNVB heeft COVS Nederland in juni 2020 laten weten dat de door hen geopperde maatregelen t.a.v. arbitreren in de Covid-19 periode van kracht is. Het is een document welke dynamisch is en telkens met voortschrijdend inzicht wordt aangepast, zo schrijft de KNVB ons. Lees het document goed door en voer de maatregelen zo goed mogelijk door. 

Bericht van de voorzitter

Afgelopen week heeft het bestuur van COVS Nederland de verbinding gezocht met NOC*NSF in het kader van samenwerking en verbinding op het terrein van arbitrage. Lange tijd heeft arbitrage door omstandigheden niet op de agenda gestaan van het NOC*NSF temeer omdat de COVS geen sportbond is.

Pagina's