Vier jubilarissen bij Venlo

Printvriendelijke versieSend by email

Tijdens de openingsavond 29 augustus jl.  werden Nico van den Beucken en Peter van Heugten gehuldigd vanwege het 25-jarig lidmaatschap. Dezelfde eer ging naar Hay Bos en Coen Driessen, maar zij zijn al 40 jaar lid. Behalve dat op deze avond die het thema “Italië” had de voorzitter Ger Heijligers als een nep-Berlusconi de jubilarissen toesprak, waren er de warme woorden en de spelden van het COVS verzorgd door Mia Triepels en Tei Ickenroth.  Uiteraard ontvingen de eega’s een mooie bos bloemen.

Peter Ekers

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

Onthulling “Brammetje”

Printvriendelijke versieSend by email

SVO Venlo en Omstreken heeft een bijzonder initiatief genomen ter nagedachtenis van haar lid Bram Heumassej. Bram floot tot en met zijn 80e levensjaar en bezocht altijd de wekelijkse training. Dit bracht hem veel kracht en energie om in het leven te staan en om zijn levensbedreigende ziekte te bestrijden. In december 2013 is hij gestorven en tijdens de afscheidsdienst gehouden in het clubhuis “Huize Unicum” van SVO Venlo is op voorspraak van Bram gecollecteerd voor de opvang van jonge scheidsrechters. Symbolisch is deze geste omgezet in een toss munt met aan de ene kant de beeltenis van Bram en aan de andere zijde het logo van de vereniging.  Door het uitreiken van het “Brammetje” spreekt de vereniging uit dat zij zich op een waardige wijze inzet voor een warm onthaal en een goede begeleiding van jonge en nieuwe leden. Tijdens de openingsavond  29 augustus jl. is het eerste “Brammetje” uitgereikt aan zijn vrouw Joke bijgestaan door haar kinderen. Joke reikte vervolgens de “Brammetjes” uit aan de jongelingen Paul Heijnen en Koen Lenssen.

Peter Ekers

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

Onderscheiding voor voorzitter Jo Oppers

Printvriendelijke versieSend by email

Tijdens de jubileumreceptie op 14 maart j.l. werd voorzitter Jo Oppers verrast met een koninklijke onderscheiding voor al zijn activiteiten voor de groep Boxmeer – Cuijk. Al ruim 26 jaar bestuurslid, waarvan 23 jaar voorzitter. Al 27 jaar wekelijks in de weer als conditietrainer. Zelf al meer dan 36 jaar scheidsrechter.  Vooral op het gebied van het verbeteren van de spelregelkennis is hij heel actief binnen de eigen vereniging maar ook daarbuiten. Na het voorlezen van nog een aantal punten werd hem de onderscheiding opgespeld door burgemeester Sijbers van de gemeente Sint Anthonis.

Peter Ekers

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

Onderscheidingen COVS De Mijnstreek

Printvriendelijke versieSend by email

Op 5 november jl. werd tijdens de jaarvergadering van COVS de Mijnstreek een aantal leden en hun echtgenotes in het zonnetje gezet. Allereerst werd Ger Hindriks gehuldigd vanwege het feit dat hij jarenlang met veel overgave de aanstellingen voor de vriendschappelijke wedstrijden heeft verzorgd. Ger heeft nu het stokje overgedragen.
Daarna was het de beurt aan Jean van Brunschot. Jean is 25 jaar lid van de COVS de Mijnstreek.
Last but not least onze penningmeester Jos Jaeqx. Jos is naast zijn 25 jarig lidmaatschap bij de COVS ook 25 jaar bestuurslid. Daarvoor werd hij speciaal door Mia Tripels in het zonnetje gezet.

Peter Ekers

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar
X
Secure Login

This login is SSL protected