Onderscheiding voor voorzitter Jo Oppers

Tijdens de jubileumreceptie op 14 maart j.l. werd voorzitter Jo Oppers verrast met een koninklijke onderscheiding voor al zijn activiteiten voor de groep Boxmeer – Cuijk. Al ruim 26 jaar bestuurslid, waarvan 23 jaar voorzitter. Al 27 jaar wekelijks in de weer als conditietrainer. Zelf al meer dan 36 jaar scheidsrechter.  Vooral op het gebied van het verbeteren van de spelregelkennis is hij heel actief binnen de eigen vereniging maar ook daarbuiten.

Onthulling “Brammetje”

SVO Venlo en Omstreken heeft een bijzonder initiatief genomen ter nagedachtenis van haar lid Bram Heumassej. Bram floot tot en met zijn 80e levensjaar en bezocht altijd de wekelijkse training. Dit bracht hem veel kracht en energie om in het leven te staan en om zijn levensbedreigende ziekte te bestrijden. In december 2013 is hij gestorven en tijdens de afscheidsdienst gehouden in het clubhuis “Huize Unicum” van SVO Venlo is op voorspraak van Bram gecollecteerd voor de opvang van jonge scheidsrechters.

Vier jubilarissen bij Venlo

Tijdens de openingsavond 29 augustus jl.  werden Nico van den Beucken en Peter van Heugten gehuldigd vanwege het 25-jarig lidmaatschap. Dezelfde eer ging naar Hay Bos en Coen Driessen, maar zij zijn al 40 jaar lid. Behalve dat op deze avond die het thema “Italië” had de voorzitter Ger Heijligers als een nep-Berlusconi de jubilarissen toesprak, waren er de warme woorden en de spelden van het COVS verzorgd door Mia Triepels en Tei Ickenroth.  Uiteraard ontvingen de eega’s een mooie bos bloemen.

Peter Ekers

Regiobericht - De Scheidsrechter

Koninklijke hulde voor Ger Driessen

Op 26 april was het een bijzondere dag voor scheidsrechtersvereniging Sittard-Geleen e.o. en zijn penningmeester Ger Driessen.

In een bomvolle theaterzaal van de schouwburg in Sittard werden de lintjes uitgereikt van de gemeente Sittard-Geleen.

Ger Driessen ontving de koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Regioberichten - De Scheidsrechter

Regioberichten per district.

Zoals in de laatse uitgevan van de scheidrechter al gemeld, worden regioberichten van de diverse districten niet altijd meer in de Scheidsrechter geplaatst. Dit vanwege ruimtegebrek. Echter we willen u deze Regioberichten niet onthouden. Per district staan deze Regioberichten, welke via onze regiocorrespondenten zijn toegestuurd, op de website.  

Onder de kop Organisatie, Districten staan de Regioberichten vermeld. Op dit moment vindt u Regioberichten bij Noord, West 2 en Zuid 2.

Pagina's